เอราเทรลลิค

AAA

Description

รายละเอียด

เอราเทรลลิค

สารพิริมิฟอส-เมทิล
กำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ไรศัตรูพืช
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชและไรศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวางทั้งแมลงปากดูด แมลงปากกัด แมลงเจาะดอกและผล
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและเป็นสารระเหยทางการหายใจ
ประโยชน์
• กำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้
• กำจัดแมลงหวี่ขาว
• กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรสนิมส้ม เป็นต้น
• กำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ เช่น มอดข้าวสาร มอดข้าวเปลือก มอดสยาม ผี้เสื้อข้าวเปลือก มอดแป้ง มอดฟันเลื้อย มอดหนวดยาว มอดข้าวโพด เป็นต้น
พืชปลูกที่เหมาะสม
• ไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น
• พืชผักทุกชนิดทั้ง ผักตระกูลแตง ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลมะเขือและพริก
• ไม้ดอก เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ดาวเรือง เป็นต้น
• ไม้ประดับ ไม้เลี้ยง ไม้ในเรือนโรงเพาะชำ
• ข้าว
• อ้อย
• ธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น
อัตราการใช้
• สำหรับใช้พ่นทางใบโดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 40-80 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร ควรพ่นซ้ำหากพบการระบาดอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นสารที่สลายตัวระเหยบนใบพืชได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วัน
• สำหรับใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ ใช้ในอัตรา 1-2 ซีซีต่อน้ำ 300-500 ซีซีต่อเมล็ดพันธุ์ 100 กิโลกรัม
• สำหรับใช้พ่นกองเมล็ดพันธุ์ ใช้อัตรา 4-5 ซีซีต่อน้ำ 300-500 ซีซีต่อกองเมล็ดพันธุ์ 100กิโลกรัม
• สำหรับใช้ชุบกระสอบบรรจุข้าวเปลือก ใช้อัตรา 400ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
• สำหรับพ่นแบบหมอกควัน ใช้อัตรา 10ซีซีผสมน้ำมันโซล่า 50 ซีซี บนกองข้าวเปลือก 50 ลูกบาศก์เมตร
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร