เอราท็อกซ์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราท็อกซ์

ชื่อสามัญ : ไทอะมีโทแซม
สูตรผสม 25 % WG
คุณสมบัติ
• เป็นสารในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึมผ่านทางรากและใบได้อย่างรวดเร็ว
• เคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นข้างบน จึงเหมาะที่จะให้เคลื่อนย้ายเข้าทางรากได้ดีที่สุด
• ออกฤทธิ์มีผลไปยับยั้งการกินอาหาร
• สามารถใช้ได้ในสภาพที่แล้งจัด
• มีการละลายตัวของสารได้ดี
ประโยชน์
สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 115 ชนิด ทั้ง ข้าว ไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ
– ใช้กำจัดแมลงปากดูดได้มากกว่า 160 ชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เป็นต้น
– ใช้กำจัดแมลงหวี่ขาวและด้วงหมัดกระโดด
ใช้เพียง 8-16 กรัมต่อไร่ หรือ 2-4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
5 กรัม, 50 กรัม, 500 กรัม