เอราเฟซิน 40 เอสซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราเฟซิน 40 เอสซี

คุณสมบัติ
• เป็นทั้งสารกำจัดแมลงศัตรูพืชและสารกำจัดไรศัตรูพืช
ประโยชน์
• กำจัดแมลงในกลุ่มเพลี้ยชนิดต่างๆ
• กำจัดแมลงหวี่ขาว
• กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรสองจุด เป็นต้น
พืชปลูกที่เหมาะสม
• ข้าว
• ไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น
• พืชผักทุกชนิดทั้ง ผักตระกูลแตง ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลมะเขือและพริก
• มันฝรั่ง
• ไม้ดอกไม้ประดับ
อัตราการใช้
ใช้ในอัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร