เอราบิวทาคลอร์ + เอรานิล 36 อีซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราบิวทาคลอร์ + เอรานิล 36 อีซี

ชื่อสามัญ : เอราบิวทาคลอร์ + เอรานิล 36 อีซี
สารสำคัญ: N-butoxymethyl-2-chloro-2’, 6’-diethylacetanilide 60% W/V EC 3’, 4’-dichloropropionanilide 36% W/V EC
คุณสมบัติ:
• เป็นสารกำจัดวัชพืชในกลุ่ม acetamide
• ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก (post-emergence) โดยทางสัมผัสในช่วงระยะเวลาอันสั้น จึงควรมีช่วงปลอดฝนประมาณ 5-6 ชั่วโมง และจะออกฤทธิ์เร็วขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น
• ไม่ควรใช้ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด
• ละอองยาทำให้เป็นพิษต่อพืชปลูกหลายชนิด เช่น ฝ้าย ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วเหลือง ทานตะวัน ผัก ถั่ว แตงกวาและพืชปลูกใบกว้างอื่นๆ
• ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำ
• ภายหลังพ่นภายใน 14 วัน ให้ระงับการใช้ที่ตามด้วยสารคาร์บาริลและสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟท
ประโยชน์และวิธิการใช้:
นาหว่านน้ำตม
• กำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ชนิดใบแคบ ใบกว้างและกกต่างๆ ได้แก่ หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว ขาเขียด ผักปอดนา ผักแว่น พังพวย หญ้าหนวดปลาดุก กกทราย กกขนาก ใช้ เอราบิวทาคลอร์ ในอัตรา 500 ซีซีผสมกับ เอรานิล 36 อีซี ในอัตรา 100 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 40-60 ลิตร พ่นหลังหว่านข้าวงอก 7-9 วัน ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำอยู่ในนา ภายหลังพ่น 2-3 วัน จึงไขน้ำเข้านา โดยระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว นาดำ ใช้ เอราบิวทาคลอร์ 50 ซีซี ผสมกับ เอรานิล 36 อีซี อัตรา 100 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 40-60 ลิตร พ่นหลังปักดำ 7-9 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด หลังจากนั้น 2-3 วัน จึงไขน้ำเข้านา ใช้ เราบิวทาคลอร์ ในอัตรา 75 ซีซี ผสมกับ เอรานิล 36 อีซี ในอัตรา 150 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 40-60 ลิตร พ่นหลังปักดำ 10-12 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด หลังจากนั้น 2-3 วัน จึงไขน้ำเข้านา