เอรา-แท็ป

AAA

Description

รายละเอียด

เอรา-แท็ป

ชื่อสามัญ : คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์
สูตรผสม 4% GR
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลง ศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ทำให้แมลงศัตรูพืชไม่กินอาหารและตายในที่สุด
ประโยชน์
• ข้าว
ใช้กำจัดหนอนกอข้าว เช่น หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม หนอนกอสีชมพู หนอนกอแถบลายม่วง เป็นต้น
4 กก.ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงนา
-สำหรับนาดำ ควรใช้หลังปักดำ 20 วัน
-สำหรับนาหว่าน ควรหว่านหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน
ขนาดบรรจุ
1 กก.