การบำรุงสับปะรด : ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว เร่งการเข้าสี ความสุกของผล เพิ่มความหวาน ผลิตภัณฑ์แนะนำ พ่นทางใบด้วย เซ็ท 46 อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ปุ๋ยเกล็ด 6-10-32 อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

โรคพืชสับปะรด : โรคผลแกร็น

โรคผลแกร็น ผลิตภัณฑ์แนะนำ ให้ลดการใส่ปุ๋ยยูเรีย แล้วพ่นทางใบด้วยปุ๋ยเกร็ด ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30  อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ15 วัน ตั้งแต่สับปะรดอายุได้ 90 วัน จนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน รายละเอียด โรคพืชสับปะรด ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า โรคผลแกร็น

โรคพืชสับปะรด : ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า

ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า หยอดยอดหน่อพันธุ์ ทันทีภายหลังปลูกแล้วเสร็จ ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราฟอสทิล อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราแลกซิล 35 อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า ในสับปะรดอายุ 2-3 เดือน ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราแลกซิล 35 อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นที่ยอดทุกๆ 2  เดือน รายละเอียด โรคพืชสับปะรด ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า โรคผลแกร็น

ศัตรูพืชสับปะรด : กำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ ภายหลังปลูก

กำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ ภายหลังปลูก ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอรามอล 83  อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราท็อกซ์  อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราท็อกซ์ 24 เอสซี อัตรา 8 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด พ่นกำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ หรือพ่นกันมดรอบแปลงด้วย เอราเซฟ 85  อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ศัตรูพืชสับปะรด กำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ ภายหลังปลูก กำจัดไส้เดือนฝอยในสับปะรดรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3

การกำจัดวัชพืช : กำจัดหญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด

หญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราฟอพ อัตรา 160 ซีซี รายละเอียด เอราซิล อัตรา 160 ซีซี รายละเอียด ละลายน้ำพ่นในพื้นที่ 1 ไร่ พ่นเก็บลูกหญ้า พ่นก่อนที่หน่อจะแตกยอด การกำจัดวัชพืชสับปะรด คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด กำจัดหญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด

การกำจัดวัชพืช : คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด

คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอรายูรอน 80 อัตรา 365 กรัม รายละเอียด เอราซิล อัตรา 365 กรัม รายละเอียด ละลายน้ำพ่นในพื้นที่ 1 ไร่ พ่นทันทีที่ปลูกสับปะรดแล้วเสร็จ การกำจัดวัชพืชสับปะรด คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด กำจัดหญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด

การบำรุงสับปะรด : ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล

ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ผลิตภัณฑ์แนะนำ พ่นทางใบด้วย ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30   อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : ระยะดอกม่วงโรย

ระยะดอกม่วงโรย ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไซฟามิน บีเค อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : ระยะดอกแดง

ระยะดอกแดง  ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไซโฟแคล  อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด อัลก้า อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล

หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ผลิตภัณฑ์แนะนำ อีทีฟอน 48 เอสแอล อัตรา 8 ซีซี รายละเอียด ผสมปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 300 กรัม ด้วยปริมาณน้ำ 600 ลิตรต่อไร่ หยอดยอดหรือพ่นลงไปที่ยอด ต้นละ 80 ซีซี หยอดหรือพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อสับปะรดอายุได้ประมาณ 9-12 เดือน หรือต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 7 วัน ควรหยอดในช่วงเช้าตรู่ หรือ ช่วงเย็นถึงค่ำ เพื่ออุณหภูมิขณะหยอดไม่สูงมากนัก การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก…