โรคพืชสับปะรด : โรคผลแกร็น

โรคผลแกร็น ผลิตภัณฑ์แนะนำ ให้ลดการใส่ปุ๋ยยูเรีย แล้วพ่นทางใบด้วยปุ๋ยเกร็ด ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30  อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ15 วัน ตั้งแต่สับปะรดอายุได้ 90 วัน จนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน รายละเอียด โรคพืชสับปะรด ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า โรคผลแกร็น

โรคพืชสับปะรด : ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า

ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า หยอดยอดหน่อพันธุ์ ทันทีภายหลังปลูกแล้วเสร็จ ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราฟอสทิล อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราแลกซิล 35 อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า ในสับปะรดอายุ 2-3 เดือน ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราแลกซิล 35 อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นที่ยอดทุกๆ 2  เดือน รายละเอียด โรคพืชสับปะรด ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า โรคผลแกร็น