การกำจัดวัชพืช : กำจัดหญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด

หญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราฟอพ อัตรา 160 ซีซี รายละเอียด เอราซิล อัตรา 160 ซีซี รายละเอียด ละลายน้ำพ่นในพื้นที่ 1 ไร่ พ่นเก็บลูกหญ้า พ่นก่อนที่หน่อจะแตกยอด การกำจัดวัชพืชสับปะรด คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด กำจัดหญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด

การกำจัดวัชพืช : คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด

คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอรายูรอน 80 อัตรา 365 กรัม รายละเอียด เอราซิล อัตรา 365 กรัม รายละเอียด ละลายน้ำพ่นในพื้นที่ 1 ไร่ พ่นทันทีที่ปลูกสับปะรดแล้วเสร็จ การกำจัดวัชพืชสับปะรด คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด กำจัดหญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด