การกำจัดวัชพืชของมะนาว

การกำจัดวัชพืช กำจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้างและกก ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี เอราบาส อัตราและวิธีใช้ อัตรา 200 ซีซี ต่อนน้ำ 20 ลิตร หรือ 800 ซีซี ต่อไร่ การใช้ให้ระวังละอองปลิวไปโดนใบมะนาว

การกำจัดแมลงศัตรูมะนาว

การกำจัดแมลงศัตรูมะนาว หนอนชอนใบ มักระบาดในช่วงมะนาวแตกใบอ่อน พบเป็นทางสีขาวๆวนเวียนอยู่บนใบ  ทำให้ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบ ทำให้ต้นแคระแกร็น ไม่ติดผล ผลิตภัณฑ์แนะนำ พ่นทางใบเพื่อกำจัดหนอนชอนใบด้วย เอราแม็กติน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอรานูฟอส อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร อีมาไซด์ ดับบลิวจี อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เอราด๊อกซาขาบ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นกำจัดตั้งแต่เริ่มแทงเขี้ยวยอดอ่อน และในช่วงขณะแตกใบอ่อน หนอนกินใบ กัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของมะนาว ผลิตภัณฑ์แนะนำ พ่นกำจัดทางใบด้วย เอรานูฟอส อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราด๊อกซาขาบ…

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะนาว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะนาว การบำรุงดูแล การให้ปุ๋ยมะนาว ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี การให้ปุ๋ยทางดินมะนาว รองก้นหลุมก่อนย้ายกล้าปลูกลงแปลง ผลิตภัณฑ์แนะนำ ภายหลังปลูก เพิ่งจะเริ่มตั้งตัว อายุ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ภายหลังกำจัดวัชพืช ท็อป-เอ็น อัตราและวิธีใช้ อัตรา 300 กรัมต่อต้น การกำจัดวัชพืช ผลิตภัณฑ์แนะนำ กำจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้างและกก ด้วย เอราบาส อัตราและวิธีใช้ 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร / 800 ซีซี ต่อไร่ การใช้ให้ระวังละอองปลิวไปโดนใบนะนาว การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่โดนทำลายโดยแมลงศัตรูพืช กิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์     มะนาว อายุ 4 ปี ควรตัดแต่งกิ่งออกหนึ่งในสามของทรงพุ่ม    …