การกำจัดวัชพืชของมะนาว

การกำจัดวัชพืช กำจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้างและกก ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี เอราบาส อัตราและวิธีใช้ อัตรา 200 ซีซี ต่อนน้ำ 20 ลิตร หรือ 800 ซีซี ต่อไร่ การใช้ให้ระวังละอองปลิวไปโดนใบมะนาว