เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะนาว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะนาว การบำรุงดูแล การให้ปุ๋ยมะนาว ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี การให้ปุ๋ยทางดินมะนาว รองก้นหลุมก่อนย้ายกล้าปลูกลงแปลง ผลิตภัณฑ์แนะนำ ภายหลังปลูก เพิ่งจะเริ่มตั้งตัว อายุ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ภายหลังกำจัดวัชพืช ท็อป-เอ็น อัตราและวิธีใช้ อัตรา 300 กรัมต่อต้น การกำจัดวัชพืช ผลิตภัณฑ์แนะนำ กำจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้างและกก ด้วย เอราบาส อัตราและวิธีใช้ 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร / 800 ซีซี ต่อไร่ การใช้ให้ระวังละอองปลิวไปโดนใบนะนาว การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่โดนทำลายโดยแมลงศัตรูพืช กิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์     มะนาว อายุ 4 ปี ควรตัดแต่งกิ่งออกหนึ่งในสามของทรงพุ่ม    …