เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะนาว

การบำรุงดูแล

การให้ปุ๋ยมะนาว

ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี

การให้ปุ๋ยทางดินมะนาว

รองก้นหลุมก่อนย้ายกล้าปลูกลงแปลง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

  • ภายหลังปลูก เพิ่งจะเริ่มตั้งตัว อายุ 3-4 เดือน

ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก

  • ภายหลังกำจัดวัชพืช

ท็อป-เอ็น

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 300 กรัมต่อต้น

การกำจัดวัชพืช

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้างและกก ด้วย

เอราบาส

อัตราและวิธีใช้

200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร / 800 ซีซี ต่อไร่

การใช้ให้ระวังละอองปลิวไปโดนใบนะนาว

การตัดแต่งกิ่ง

ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่โดนทำลายโดยแมลงศัตรูพืช กิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

  •     มะนาว อายุ 4 ปี

ควรตัดแต่งกิ่งออกหนึ่งในสามของทรงพุ่ม

  •     มะนาว อายุ 6 ปี

ควรตัดแต่งกิ่งออกหนึ่งในสองของทรงพุ่ม

เพื่อช่วยเสริมสร้างพลังงานใหม่ในการเจริญเติบโตติดผลต่อไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูจะต้องปลิดดอกและผลอ่อนในช่วงที่ไม่ต้องการออก

ปกติมะนาวจะทยอยออกดอกหลายรุ่น ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม โดยเป็นช่วงที่มะนาวส่วนใหญ่มีราคาถูก

จึงจำเป็นจะต้องปลิดดอกและผลอ่อนในช่วงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

อาจมีการใช้สารช่วยปลิดดอกและผลอ่อน

อีทีฟอน 48 เอสแอล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 4-8 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นในระยะดอกบาน ระยะกลีบดอกโรย และระยะผลอ่อนที่มีขนาดผลไม่เกิน 1 เซนติเมตร

ระวังการใช้ในอัตราสูง จะทำให้ใบร่วงได้

กระตุ้นให้ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบด้วย

เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 55ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

mix-button

ไซโฟเวอร์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ควรพ่นในช่วงเดือนกรกฏาคม ถึง สิงหาคม

ก่อนพ่นสาร 15 วันให้ตัดปลายยอดออก 1-2 ข้อ(แต่ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง) เพื่อป้องกันใบอ่อนซ้ำซ้อนในฤดูฝน

ให้พ่นซ้ำอีกครั้ง ภายหลังตัดปลายยอดออก 60 วัน หรือหลังจากพ่นครั้งแรกประมาณ 45 วัน

ภายหลังพ่นควรรดน้ำตาม แต่ต้องระวังอย่าให้น้ำไหลลงดินบริเวณโคนต้น

การออกการใช้สารอาหารบำรุงมะนาวนอกฤดู

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ช่วงเดือนกันยายน

ช่วยเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้น เร่งการสะสมอาหารเพื่อการออกดอก

ปุ๋ยเกล็ด

ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แม็กนีเซี่ยมฟาสท์

or-button

คูวาส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซี/กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร

 

ช่วงเดือนตุลาคม

งดให้น้ำในช่วงต้นเดือนเพื่อการสะสมอาหาร แล้วค่อยขึ้นน้ำอย่างเต็มที่ในช่วงปลายเดือนเพื่อกระตุ้นการออกดอก

 

ช่วงเดือนพฤศจิกายน

เพิ่มการติดผลและขึ้นลูก

ไซฟามิน บีเค

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

พ่น 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน

ช่วงเดือนธันวาคม

บำรุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์

ใส่ปุ๋ยเม็ดทางดิน

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน

บำรุงผล ขยายขนาดผล

พ่นทางใบด้วย

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

พ่นไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ทุกๆ 15 วัน

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร