การกำจัดวัชพืชในนาข้าว : การใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา

การบำรุงดูแลข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา เอราบาส ใช้ในอัตรา 120-150 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณหัวคันนา ปลอดภัยต่อข้าวถึงแม้ละอองยาจะปลิวไปโดนข้าวบ้างก็ยังสามารถออกรวงได้ตามปกติ การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบข้าวดีด เอราบาส ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ใช้ลูบข้าวดีดที่มีความสูงกว่าข้าวปลูกเพื่อให้เมล็ดลีบไม่ให้สะสมเมล็ดในฤดูต่อไปโดยใช้ผ้าที่อุ้มน้ำไดด้ีพันรอบไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตรมัดให้แน่นราดด้วยเอราบาสตามอัตราที่เตรียมไว้พอชุ่ม ไม่ให้ชุ่มมากเกินไปจนหยดสารละลายเอราบาสหยดลงไปทำลายข้าวปลูกด้านล่างเสียหาย ลูบข้าวดีดที่เริ่มโผล่พ้นรวง ควรลูบครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน ลูบเฉพาะใบธงและรวงข้าวดีด ข้าวดีดจะแห้งตายภายใน 3 วัน ข้าวดีดยืนต้นตายไม่ล้มทับต้นข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบดอกหญ้า เอราบาส ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ลูบดอกหญ้าขณะเริ่มโผล่รวง ลูบที่ดอกหญ้าทำให้ดอกหญ้าแห้งฝ่อไม่สามารถงอกได้ใหม่ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน การบำรุงดูแลข้าว การเตรียมดิน และการใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้ยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-8 วันหลังหว่านข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 7-14 วันหลังหว่านข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา การใช้สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง

การบำรุงดูแลข้าว : การเตรียมดิน และการใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว

การบำรุงดูแลข้าว การเตรียมดิน กระตุ้นให้ข้าวเชื้องอกแล้วไถกลบขังน้ำหมักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ไถคราดทำเทือกเพื่อปรับระดับดินนาให้ราบเรียบสม่ำเสมอป้องกันน้ำท่วมขังเป็นหย่อมๆที่เป็นสาเหตุทำให้เมล็ดข้าวเน่า แหวกร่องเป็นระยะๆเพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำและเป็นทางเดินเวลาเข้าไปทำงาน ต้องเตรียมดินให้ดีเพื่อลดปัญหาวัชพืชที่ตกค้างและทำให้เมล็ดข้าวงอกอย่างสม่ำเสมอ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน