การบำรุงสับปะรด : ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว เร่งการเข้าสี ความสุกของผล เพิ่มความหวาน ผลิตภัณฑ์แนะนำ พ่นทางใบด้วย เซ็ท 46 อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ปุ๋ยเกล็ด 6-10-32 อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล

ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ผลิตภัณฑ์แนะนำ พ่นทางใบด้วย ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30   อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : ระยะดอกม่วงโรย

ระยะดอกม่วงโรย ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไซฟามิน บีเค อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : ระยะดอกแดง

ระยะดอกแดง  ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไซโฟแคล  อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด อัลก้า อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล

หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ผลิตภัณฑ์แนะนำ อีทีฟอน 48 เอสแอล อัตรา 8 ซีซี รายละเอียด ผสมปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 300 กรัม ด้วยปริมาณน้ำ 600 ลิตรต่อไร่ หยอดยอดหรือพ่นลงไปที่ยอด ต้นละ 80 ซีซี หยอดหรือพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อสับปะรดอายุได้ประมาณ 9-12 เดือน หรือต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 7 วัน ควรหยอดในช่วงเช้าตรู่ หรือ ช่วงเย็นถึงค่ำ เพื่ออุณหภูมิขณะหยอดไม่สูงมากนัก การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก…

การบำรุงสับปะรด : ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน

ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไซโฟแคล  อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ไซโฟเฟอร์ท 9-48-14 อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน

รากระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ผลิตภัณฑ์แนะนำ พ่นทางใบ ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30 อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การบำรุงสับปะรด : ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก

ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ผลิตภัณฑ์แนะนำ หว่านใส่ทางดิน บริเวณโคนต้น ท็อป-เอ็น  อัตรา 10 กรัมต่อต้น รายละเอียด พ่นทางใบ ไซโฟเฟอร์ท 30-12-8 อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ซีเนอกอน 2000 อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การกำจัดวัชพืชสับปะรด คุมวัชพืชภายหลังปลูกสับปะรด กำจัดหญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด

การบำรุงสับปะรด : ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก

ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูกกำจัดเพลี้ยแป้ง ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราท็อกซ์ อัตรา 16 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราท็อกซ์ 24 เอสซี อัตรา 16 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามอล 83  อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร รายละเอียด ชุบได้ประมาณ 1,000 หน่อ จุ่มนานประมาณ 3 นาที การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว