หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

อีทีฟอน 48 เอสแอล

อัตรา 8 ซีซี

ผสมปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 300 กรัม ด้วยปริมาณน้ำ 600 ลิตรต่อไร่

หยอดยอดหรือพ่นลงไปที่ยอด ต้นละ 80 ซีซี

หยอดหรือพ่น 2 ครั้ง

  • ครั้งแรก เมื่อสับปะรดอายุได้ประมาณ 9-12 เดือน หรือต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม
  • ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 7 วัน

ควรหยอดในช่วงเช้าตรู่ หรือ ช่วงเย็นถึงค่ำ เพื่ออุณหภูมิขณะหยอดไม่สูงมากนัก

การบำรุงดูแลสับปะรด