ศัตรูพืชสับปะรด : กำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ ภายหลังปลูก

กำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ ภายหลังปลูก ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอรามอล 83  อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราท็อกซ์  อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราท็อกซ์ 24 เอสซี อัตรา 8 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด พ่นกำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ หรือพ่นกันมดรอบแปลงด้วย เอราเซฟ 85  อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ศัตรูพืชสับปะรด กำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ ภายหลังปลูก กำจัดไส้เดือนฝอยในสับปะรดรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3