กำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ ภายหลังปลูก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามอล 83 

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์ 

อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์ 24 เอสซี

อัตรา 8 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นกำจัดเพลี้ยแป้งและมดดำ หรือพ่นกันมดรอบแปลงด้วย

เอราเซฟ 85 

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ศัตรูพืชสับปะรด