การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : บั่วปมใบมะม่วง

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง บั่วปมใบมะม่วง (Mango gall midge : Erosomyia mangiferae) แมลงสร้างปมในดอกมะม่วงและในก้านช่อ ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราเมท โกลด์ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามอล 83 อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง กลุ่มเพลี้ย 1 กลุ่มเพลี้ย 2 กลุ่มหนอน กลุ่มด้วง กลุ่มแมลงวัน ไรแดงมะม่วง บั่วปมใบมะม่วง

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : ไรแดงมะม่วง

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง ไรแดงมะม่วง (Mango red mite : Oligonychus  mangiferus) ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไมทาไซด์ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราไมท์ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราซัล อัตราและวิธีใช้ อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราเม็คติน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน ทานอส อัตราและวิธีใช้ อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มแมลงวัน

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง แมลงวันผลไม้ตะวันออก (Oriental fruit fly : Bactrocera dorsalis)  แมลงวันทอง แมลงวันผลฝรั่ง (Guava fruit fly : Bactrocera correcta)  แมลงวันมะม่วง(Oriental fruit fly : Bactrocera sp.) การป้องกัน ควรใช้วิธีห่อผล เมื่อเริ่มติดผล การกำจัดโดยการพ่นด้วยเหยื่อพิษ ที่ใช้สูตรผสม เอราเซ็ค 35 อีซี  อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามอล 83  อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราเมท โกลด์  อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มเพลี้ย 2

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง เพลี้ยหอยขี้ผึ้งสีแดง (Red wax scale : Ceroplastes  rubens) เพลี้ยหอยขี้ผึ้งขาว (Solf wax scale : Ceroplastes destructor) เพลี้ยหอยแดง (California red scale : Aonidiella aurantia) เพลี้ยหอยเกราะอ่อนสีน้ำตาล (Brown solfscale : Coccus  hesperidum) เพลี้ยหอยกาแฟสีเขียว (Green coffee scale : Coccus coffee scale) เพลี้ยแป้งเจบี (Jack Beardsley mealybug : Pseudococcus  jackbeardsleyi) เพลี้ยหอยมะม่วงสีน้ำตาลดำ (Mango blackish brown scale : Xenolecanium  mangiferae) เพลี้ยหอยมะม่วง (Mango scales :…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มด้วง

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง ด้วงงวงกัดใบมะม่วง (Mango leaf weevil : Deporaus  marginatus) ด้วงงวงเมล็ดมะม่วง (Mango seed weevil : Sterochetus  mangiferae) ด้วงงวงเมล็ดมะม่วงแถบกว้าง (Broad banded mango seed weevil : Sternochetus  olivieri) ด้วงงวงเจาะผลมะม่วง (Mango pulp weevil : Sternochetus  frigidus) ด้วงเจาะลำต้นมะม่วง (Mango stem borer beetles : Olenecamptus  optatus) ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว (Mango longhorn beetle : Batocera  rubus) ด้วงเจาะกิ่งมะม่วง (Mango trunk and branch borer : Phytododera  integra)…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มหนอน

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง หนอนห่อใบมะม่วง (Mango leaf folder : Orthaga  spp.) หนอนชักใยมะม่วง (Mango leaf webber : Orthaga euadrusalis) หนอนบุ้งกินใบ (Leaf eating caterpillar : Dasychira mendosa) บุ้งมะม่วงใหญ่ (Large mango lappet moth : Gastropacha  pardalis) บุ้งมะม่วงจุดฟ้า (Blue spotted mango tussock moth : Lymantria  atemeles) ผีเสื้อหนอนบุ้งขาวปีกแหลม(White angle winged moth : Arctornis  cygna) บุ้งหูแดง(Red eared caterpillar : Olenem  endosa) บุ้งหูดำ(Black eared hairy…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มเพลี้ย 1

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง แมงกะอ้า  เพลี้ยจักจั่นมะม่วงปากดำ (Black lipped mango hopper : Idioscopus  clypealis) เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วงลาย (Striped mango hopper : Idioscopus  niveosparsus) เพลี้ยไฟมะม่วง (Mango thrips : Rhipiphorothrips  cruentatus) เพลี้ยไฟพริก (Chili thrips : Scirtothrips  doesalis) เพลี้ยอ่อนมะม่วง (Mango aphid : Toxoptera  odinae) เพลี้ยกระโดดปีกหุบขาว (White moth cicacda : Lawana  conspersa) เพลี้ยไก่แจ้มะม่วง (Psyllids) ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราทริน 2.5 อีซี อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20…