เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม

ในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนามมักพบอาการผลอ่อนร่วงมากเพื่อช่วยลดการร่วงของผล

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซฟามินบีเค

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งเมื่อดอกเริ่มบานห่างกัน 5-7 วัน