ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

สารอาหารสำหรับใช้ทางดิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท๊อปเอ็น (Top N)

นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน

ประโยชน์

  •     ช่วยปรับปรุงดิน
  •     กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก
  •     เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต
 • นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใบเขียวเข้ม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับพืช
 • สารอินทรีย์ชนิดเม็ดสำหรับใช้กับพืชทางดิน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนำเข้ามาจาก บริษัท Cifo Srl ประเทศอิตาลี
 • เป็นสารอินทรีย์ชนิดเม็ดภายใต้นวัตกรรมใหม่สำหรับใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สารไฮโดรไลซ์ จีเลติน (Hydrolyzed Gelatin) สำหรับนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพืช ด้วยกระบวนการผลิต FCH (Fully Controlled Hydrolysis) เป็นกระบวนการไฮโดรไลซิสผ่านความร้อนโดยสมบูรณ์ มีการย่อยสลาย Collagen  ควบคุมเวลา ความดัน ปริมาณน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สูงมาก และทำให้สะอาด มีการอบฆ่าเชื้อ  ปราศจากเชื้อโรค จนได้ Hydrolyzed Gelatin ในรูปเม็ด
 • FCH® นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีเฉพาะของ Cifo  Srl
 • ท็อปเอ็น ได้รับสัญลักษณ์ Selected Products  Enviromentally Friendly สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับพืชเกษตรอินทรีย์  พืชปลูกโดยทั่วไป

 

อัตราและวิธีใช้

ทุเรียนต้นเล็กหลังย้ายปลูก ใช้ 100 กรัม/ต้น

ทุเรียน อายุ 2-3 ปี ใช้ 250 กรัม/ต้น

ทุเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปใช้  500 กรัม/ต้น

ซีเนอกอน 2000

อัลก้า

เมื่อมียอดใหม่เเตกออกมา ให้บำรุงด้วย อัลก้า หรือ ซีเนอกอน 2000 อัตรา 200 ซีซี ผสม คูวาส อัตรา 50 กรัม และ ซิ้งพาสส์ อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-14 วัน เพื่อเป็นการบำรุงยอดให้แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมการแตกยอดใบชุดใหม่ เพื่อเป็นการทำชุดใบให้พร้อมสะสมอาหารเพื่อการออกดอกในฤดูการต่อไป