ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน

ในระยะนี้จำเป็นจะต้องช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผสมเกสรถ้าหากมีน้ำมากควรลดปริมาณการให้น้ำลง ควรพ่นสารช่วยในการผสมเกสร

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอิร์ท 23

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งเมื่อดอกเริ่มบานห่างกัน 5-7 วัน

ไซโฟแคล

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน