ซีเน็บ80

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

การออกฤทธิ์:

 • ออกฤทธิ์เป็นสารป้องกันกำจัดโรค
 • ออกฤทธิ์ยับยั้งในกระบวนการหายใจ
 • ออกฤทธิ์ป้องกันการระบาดของโรคพืช

 

ศัตรูพืชเป้าหมาย:

 • โรคราน้ำค้างในองุ่น,ผักกาด,หอม,พืชน้ำมัน,ยาสูบและไม้ดอกไม้ประดับ
 • โรคราสนิมในพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ(โดยเฉพาะคาร์เนชั่นและเบญจมาศ)
 • โรคใบไหม้มันฝรั่งและมะเขือเทศ
 • โรคใบร่วงในทุเรียน(Rhizoctonia solani)
 • โรคใบจุดในคึ่นฉ่าย
 • โรคใบจุดและผลเน่า(Glomerell cingulata)
 • โรคแอนแทรคโนสในถั่ว,องุ่น,ส้ม
 • โรคใบจุดในกล้วย(Cercospora musae)

 

พืชปลูกเป้าหมาย:

 • องุ่น
 • ผักกาด
 • หอม
 • พืชน้ำมัน
 • ยาสูบ
 • ไม้ดอกไม้ประดับ
 • พืชผัก
 • มันฝรั่ง
 • มะเขือเทศ
 • คึ่นฉ่าย
 • ถั่ว
 • ส้ม
 • กล้วย

 

การใช้และอัตราการใช้:

โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ความเป็นพิษต่อพืช:

ไม่พบการเป็นพิษต่อพืช

อาจพบอาการเป็นพิษเนื่องจากธาตุสังกะสีในพืชปลูกบางชนิด เช่น ยาสูบและแตง

 

ความสามารถในการเข้ากันได้ของสารเคมี:

ไม่สามารถเข้ากันได้กับสารที่ออกฤทธิ์เป็นด่างและสารที่มีองค์ประกอบของปรอท

 

สารที่เหมาะสำหรับใช้ร่วมกัน:

 • คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์
 • บอร์โดมิกซ์เจอร์
 • มาเนบ