เวลเบรด เค 60 ดับบลิวจี

ไดยูรอน + เฮกซาซิโนน

Description

รายละเอียด

เวลเบรด เค 60 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน + เฮกซาซิโนน

สูตรผสม 46.8 + 13.2 WG

 

คุณสมบัติ

• เป็นสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

• กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างหลายชนิด เช่นหญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก หญ้าหางหมา หญ้าพง หญ้าชันกาด หญ้าดอกขาว หญ้าแพรก หญ้าโขย่ง ผักโขมและผักเบี้ยหิน

• วัชพืชดูดซึมเข้าทางรากและใบ

 

ประโยชน์และอัตราการใช้

• สำหรับอ้อยตอ ใช้ในอัตรา 375 – 500 กรัมต่อไร่ พ่นคลุมดินภายหลังตกแต่งกออ้อย พรวนดินและให้น้ำเรียบร้อยแล้วก่อนวัชพืชงอก ไม่ควรพรวนดินภายหลังพ่นยาจนกว่าจะมีการใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปอีกประมาณ 2-3 เดือน

• สำหรับอ้อยปลูกใหม่ ใช้ในอัตรา 300-400 กรัมต่อไร่ พ่นคลุมดินภายหลังพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและกลบโคนอ้อยในช่วงอ้อยอายุประมาณ 2 เดือน