เทคอร์ลา

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

ใช้ในพืชปลูกหลากหลายชนิด

ควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชตั้งแต่ระยะไข่ จนกระทั่งตัวเต็มวัย

อัตราการใช้ 20-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร

 

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์

  • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบดูดซึม กลุ่ม 28(Diamide) ถึงแม้จะพ่นไม่โดนตัวหนอน ก็ทำให้หนอนตัวอ่อนตายได้จากการกัดกินใบ อีกทั้งยังสามารถซึมผ่านจากบนใบสู่ใต้ใบเพื่อกำจัดหนอนศัตรูพืชที่หลบซ่อนอยู่ใต้ใบได้ด้วย
  • ทำลายที่ระบบกล้ามเนื้อของหนอนศัตรูพืช
  • ออกฤทธิ์เร็วตั้งแต่ระยะไข่จนกระทั่งถึงตัวเต็มวัย
  • ยับยั้งพัฒนาการจากไข่ไปเป็นตัวอ่อน
  • เคลือบและแทรกซึมเข้าสู่เปลือกไข่หนอนได้ดี
  • ยับยั้งในกระบวนการสืบพันธุ์ของตัวเต็มวัย

 

ทนต่อการชะล้าง มีระยะปลอดฝนสั้นเพียง 1-2 ชั่วโมง สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องพ่นซ้ำ

 

  • ปลอดภัยต่อพืชปลูก
  • ปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • ปลอดภัยต่อแมลงที่เป็นประโยชน์
  • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม