ซีเนอกอน 2000 นาข้าว

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

ซีเนอกอน 2000 นาข้าว (Sinergon 2000 Rice)

  • ซีเนอกอน 2000 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานระดับโลก นำเข้าจากบริษัทไซโฟ ประเทศอิตาลี
  • ซีเนอกอน 2000 คือ สารกระตุ้นการเจริญเติบโตสำหรับข้าวโดยเฉพาะ
  • ซีเนอกอน 2000ประกอบไปด้วยสารอาหาร ธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ประโยชน์

  • ช่วยให้ข้าวเขียว ต้นใหญ่ แข็งแรง แตกกอไว ใบเขียวเข้ม
  • ช่วยกระตุ้นการแตกราก ข้าวออกรวงดีขึ้น ออกสุดรวง เมล็ดเต่งเต็มรวง
  • ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตข้าว
  • ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงทนทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืช
  • ช่วยให้ข้าวทนต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน (เช่น หนาวจัด ฟ้าปิด ร้อนจัดหรือแล้งจัด ฯลฯ)

ส่วนประกอบที่สำคัญ
1. อะมิโน แอซิด ( Amino acids): บริสุทธิ์แท้ๆจากธรรมชาติ : เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีน ช่วยเร่งให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว พืชได้พลังงานไปใช้ในทันที และช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานต่อความกดดันของสภาพอากาศที่แปรปรวน
2. สาหร่ายทะเล ( Seaweeds): ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและเป็นตัวเร่งในกระบวนการกระตุ้นการเจริญเติบโตต่างๆภายในต้นข้าว
3. เหล็ก ( Fe): เป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์หรือส่วนที่เป็นสีเขียวของต้นข้าวสำหรับใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารให้กับต้นข้าว นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการอ็อกซิเดชั่นต่างๆ
4. มักเนเซี่ยม ( Mg): เป็นธาตุพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ในใบหรือส่วนที่เป็นสีเขียวสำหรับสร้างอาหารให้กับต้นข้าวและเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับกระบวนการสร้างพลังงานและเนื้อเยื่อที่จำเป็นให้กับต้นข้าว
5. สารคล้ายอ็อกซินจากธรรมชาติ (Natural Auxinesimilar substances): กระตุ้นการยืดตัวของเซลล์พืช ช่วยสร้างความสมดุลของฮอร์โมนพืช ซึ่งจะช่วยให้ข้าวออกรวงดีขึ้น เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว
6. อัลจินิค แอซิด (Alginic acids), เพ็นโตแซนส์ (Pentosans), และคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ (Other carbohydrates): นับว่าเป็นสารอาหารโดยตรงที่ต้นข้าวสามารถนำไปใช้สร้างพลังงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงจากสถานการณ์ที่กดดันการเจริญเติบโตของข้าว

วิธีการใช้
ข้าว เมื่อเริ่มแตกกอ ใช้ 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้ง ห่างกัน 10-15 วัน