อีลีมิน

AAA

Description

รายละเอียด

อีลีมิน

Elemin

ประโยชน์
• สร้างผล
• ใบเขียว
วิธีการใช้
• ไม้ผล
– สร้างใบ
– ช่วงก่อนออกดอก
– ช่วงพัฒนาการของผล
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ข้าว
– ช่วงข้าวแตกกอ
– ช่วงข้าวออกรวง
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชผัก
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงพัฒนาการของผล หัวและฝัก
อัตรา 3-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชไร่
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงพัฒนาการของหัว เมล็ดและฝัก
อัตรา 3-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงพัฒนาการใบและดอก
อัตรา 3-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
1 กก., 5 กก.