มังกานีสพาสท์

AAA

Description

มังกานีสพาสท์

ชื่อสามัญ : มังกานีส (Mn++)
สารสำคัญ:
ของเหลวข้นสีชมพูอ่อน
สามารถละลายน้ำได้ทั้งหมด
ไม่มีปริมาณของคลอไรด์และซัลเฟต
คุณสมบัติ:
• ช่วยให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น
• ช่วยเพิ่มผลผลิต
• ช่วยป้องกันผลกระทบจากการเป็นปฏิปักษ์ของธาตุเหล็ก
• ช่วยเพิ่มความเขียวเข้มให้กับใบพืช
• ช่วยให้ธาตุอาหารดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้รวดเร็วขึ้น
ประโยชน์และวิธิการใช้:
ไม้ผล
• ใช้ช่วงเสริมสร้างใบ 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
• ใช้ช่วงสะสมอาหารก่อนการออกดอก 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
• ใช้ช่วงขยายขนาดผล 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
• ใช้ช่วงก่อนเข้าสี 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
• ใช้ช่วงสภาวะวิกฤตที่พืชสังเคราะห์แสงได้น้อย 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชผัก
• ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว
• ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
• ใช้ช่วงข้าวแตกกอเต็มที่ 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
• ใช้ช่วงข้าวออกรวง 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชไร่
• ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ดอกไม้ประดับ
• ใช้ช่วงแรกของการเจริญเติบโต 2-3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร