ไซฟามิน บีเค

AAA

Description

รายละเอียด

ไซฟามิน บีเค

สำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของผลอ่อน ลดการร่วงของผล และช่วยในการเจริญเติบโตในช่วงต่างๆของพืช
ประโยชน์
• ช่วยให้ผลอ่อนมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ลดการร่วงของผลอ่อน
• ช่วยการเจริญเติบโตของผลให้โต และช่วยเพิ่มขนาดของผล
• ปกป้องคุ้มครองพืช ให้แข็งแรงทนทานต่อสภาพที่แปรปรวน (ที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลง) โดยช่วยกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในทุกสภาวะอากาศ
• ช่วยในการงอกของเมล็ด
• ช่วยทำลายการพักตัวของพืชและท่อนพันธุ์ โดยจะกระตุ้นให้มีการแตกยอด หรือเร่งการงอกของราก
• ช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวออกไปได้ในระยะหนึ่ง
วิธีการใช้
• ไม้ผล
– ขณะกำลังเจริญเติบโต
– ภายหลังติดผลหรือภายหลังการผสมเกสร
– ช่วยขยายขนาดผล
ใช้ 5 – 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน
ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของไม้ผลถ้าเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ให้ใช้ในอัตราสูง ถ้าต้นมีขนาดเล็กก็ให้ใช้ในอัตราต่ำ
ขึ้นกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ถ้ามีความแปรปรวนสูงให้ใช้ในอัตราที่สูง ถ้ามีความแปรปรวนต่ำ ให้ใช้ในอัตราที่ต่ำ
• พืชผัก
– สำหรับผักกินใบ ให้ใช้ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– สำหรับพืชกินหัว หรือพืชหัวต่างๆให้ใช้เมื่อเริ่มลงหัว
ใช้ 1 – 3 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 – 7 วัน
• ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ )
– เมื่อเริ่มแตกกอ
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้ง ห่างกัน 10 – 15 วัน
• เมล็ดพืชและท่อนพันธุ์พืช
– ก่อนหว่านเมล็ดหรือก่อนนำท่อนพันธุ์ไปปลูก
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร แช่เมล็ดหรือท่อนพันธุ์ก่อนนำไปปลูกประมาณ 5 – 10 นาที
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ใช้ 1 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 – 7 วัน
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร