เซ็ท 46

AAA

Description

รายละเอียด

เซ็ท 46 CET 46

อะมิโนเมทธิโอนีน สารเร่งการเข้าสี เพิ่มความหวานและเร่งการสุกของผล
ส่วนประกอบที่สำคัญและคุณสมบัติพิเศษ
• เมทธิโอนีน (METHIONINE) มีบทบาทที่สำคัญภายในพืชเช่นเดียวกับการเกิดสารเอทธิลีน ที่มีผลทำให้ผนังเซลล์เปลี่ยนสภาพเข้าสู่ช่วงการสุกของผล
• สังกะสี (ZINC) เป็นธาตุอาหารที่มีผลโดยตรงต่อการสร้างน้ำตาล วิตามินซีและแป้งอาหารพืช
• สาหร่ายสีน้ำตาล (BROWN SEAWEED EXTRACTS) มีองค์ประกอบของการเร่งการเจริญเติบโตที่สามารถดูดซึมได้ง่ายเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นการทำงานภายในพืช
• เบต้าอิน (BETAINE) เป็นสารอินทรีย์ไนโตรเจนที่มีน้ำหนักของโมเลกุลต่ำ มีส่วนสำคัญในการไหลเวียนของสารอาหารภายในพืช อีกทั้งเสริมสร้างเอ็นไซม์และมีอิทธิพลต่อกระบวนการออสโมซิสของเซลล์ ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องอันตรายที่อาจเกิดกับพืชในสภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อม เช่น จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือในสภาพดินมีความเข้มข้นด้วยการตกตะกอนของเกลือ ฯลฯ
• อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็น (NOURISHING ELEMENTS) ช่วยเร่งการทำงานในกระบวนการต่างๆของพืช โดยเฉพาะธาตุโพแทสเซี่ยม ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มความเข้มของสี เพิ่มปริมาณน้ำตาลและการขยายตัวของเซลล์
• วิตามิน (VITAMINS) ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญต่างๆภายในพืช แม้กระทั่งการช่วยยับยั้งการเกิดอ็อกซิเดชั่น
• สารโมโนและโพลี่แซคคาไรด์ (MONO AND POLYSACCHARIDES) ใช้เป็นอาหารพืชได้โดยตรง เพื่อเป็นพลังงานให้กับพืชในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผล
สรุปคุณสมบัติพิเศษ
• เพิ่มกระบวนการหายใจของเซลล์
• เพิ่มการสังเคราะห์อะไมเลสและเพคติเนสเทอเรส
• เร่งให้เข้าสู่ปรากฎการณ์การสุกของผล
ประโยชน์
• เพิ่มความเข้มของสีและรสชาติผล
• ช่วยให้ผลสุก
• ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนกำหนด
วิธีการใช้
• ไม้ผล
ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน
ก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน
ใช้ 5 – 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ฉีดพ่นทั้งสองช่วงการใช้
• พืชผัก กินหัว
ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน
ก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1 ปีบ) ฉีดพ่นทั้งสองช่วงการใช้
• พืชผักกินใบ
ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน
ก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน
ใช้ 3 – 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นทั้งสองช่วงการใช้
• พืชไร่ เช่น ยาสูบ ฯลฯ
ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน
ก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน
ใช้ 5 – 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) ควรฉีดพ่นทั้งสองช่วงการใช้
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 1 ลิตร