ไซโฟแคล

AAA

Description

รายละเอียด

ไซโฟแคล

CIFOCAL

ธาตุอาหารแคลเซี่ยมและโบรอน โดยเฉพาะแคลเซี่ยมความเข้มข้นสูง
คุณสมบัติพิเศษ
• เนื่องจากมีปริมาณธาตุแคลเซี่ยมค่อนข้างสูง จึงช่วยทำให้พนังเซลล์แข็งแรงอีกทั้งช่วยในการสะสมอาหาร ช่วยให้ปลายรากและส่วนยอดจะมีการเจริญเติบโตได้ดี
• สำหรับโบรอนมีสัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมกับแคลเซี่ยม เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายอาหาร และเพิ่มความสมบูรณ์ในการผสมเกสร
• ช่วยป้องกันอาการขาดธาตุอาหารและเคลื่อนย้ายอาหาร เพื่อการออกดอกบำรุงดอก และบำรุงผล
ประโยชน์
• ช่วยให้มีการสะสมอาหารและเคลื่อนย้ายอาหาร เพื่อการออกดอกบำรุงดอก และบำรุงผล
• ป้องกันอาการผลแตกในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว (โดยเฉพาะพืชที่ผลมีเปลือกบาง)
• ป้องกันอาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร เช่น
– อาการก้นเน่าในมะเขือเทศ
– อาการก้านช่อดอกและช่อผลแห้งในองุ่น
– อาการไส้กรวงในขึ้นฉ่ายและผักกาดหัว ฯลฯ
• ช่วยให้พุ่มต้นแผ่ขยายได้ดี อีกทั้งเพิ่มการแตกยอด
• เหมาะสำหรับพืชที่ผลมีเปลือกหนาและแข็ง
วิธีการใช้
• ไม้ผลทุกชนิด (โดยเฉพาะ องุ่น ท้อ แอปเปิล ส้ม ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ชมพู่ ฯลฯ )
– ก่อนออดดอก
– ขณะแทงดอก
– เมื่อผลโตจนกระทั่งก่อนการเก็บเกี่ยว
อัตรา 10 – 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำภายใน 10 – 15 วัน
• พืชผัก (โดยเฉพาะ มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ผักกาดหัว หอม กระเทียม )
– เมื่อเริ่มติดผล
– เมื่อเริ่มลงหัว
– ในช่วงการเจริญเติบโตทางใบและก้าน
อัตรา 5 – 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ ) ควรพ่นซ้ำภายใน 5 – 7 วัน
• ธัญพืช (โดยเฉพาะ ข้าว ฯลฯ )
– เมื่อเริ่มแตกกอ
อัตรา 10 – 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ)
• พืชไร่
– เมื่อเริ่มเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ
อัตรา10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– เมื่อเริ่มมีการเจริญเติบโตทางลำต้น รากและใบ
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร