มักเนเซี่ยมพาสท์

AAA

Description

รายละเอียด

มักเนเซี่ยมพาสท์

Magnesium Fast

ช่วยให้ใบพืชเขียวเข้ม
ช่วยให้ใบแก่เร็ว
สะสมอาหารเพื่อการออกดอก
พัฒนาการของผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์
ส่วนประกอบที่สำคัญ
• มักเนเซี่ยม (Mg++)
• ของเหลวข้นสีน้ำเงิน
• สามารถละลายน้ำได้ทั้งหมด
• ไม่มีปริมาณของไนเตรท
ประโยชน์
• ช่วยให้ใบเขียวเข้ม
• ช่วยให้ใบแก่เร็ว
• ช่วยเสริมสร้างใบใหม่อย่างสมบูรณ์
• ช่วยสะสมอาหารเพื่อการออกดอก
• ช่วยสะสมอาหารเพื่อการสร้างเนื้อ
• ช่วยในการเข้าสีผล
• ช่วยเสริมสร้างน้ำมัน(สำหรับพืชน้ำมัน)
• ช่วยป้องกันอาการก้านช่อดอกและก้านช่อผลแห้งขององุ่น
• ช่วยให้พืชผักโต ลดอาการเหี่ยวเฉา
วิธีการใช้
• ไม้ผล
– ช่วงแตกใบอ่อน
– ช่วงสร้างใบรุ่นใหม่
– ช่วงก่อนออกดอก
– ช่วงสร้างเนื้อผล
– ช่วงก่อนเข้าสี
อัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร • พืชน้ำมัน
– ช่วงแตกใบอ่อน
– ช่วงสร้างใบรุ่นใหม่
– ช่วงก่อนออกดอก
– ช่วงพัฒนาการของผล
อัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร • พืชผัก
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– ช่วงพัฒนาการของใบและผล
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร • ข้าว
– ช่วงข้าวแตกกอ
– ช่วงก่อนข้าวตั้งท้อง
– ช่วงสร้างเมล็ดข้าว
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร • ไม้ดอกไม้ประดับ
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร