บอร์พาสส์

AAA

Description

รายละเอียด

บอร์พาสส์ BORFAST

• ช่วยให้พืชแข็งแรงทนทาน
• เพิ่มการออกดอก
• เพิ่มการติดผล
• รักษาอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการขาด เช่น อาการผลบิดเบี้ยว ผลมีขนาดเล็กกว่าปกติ ผลแห้งแข็ง ฯลฯ
• ช่วยเพิ่มผลผลิต
อัตราการใช้
• ไม้ผล ใช้ 10 – 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• พืชผัก (เช่น ขึ้นฉ่าย ฯลฯ ) ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ) ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• พืชไร่ (เช่น ยาสูบ) ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
• ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
วิธีการใช้
• ไม้ผล
ช่วงก่อนออกดอก
ช่วงเริ่มแทงช่อดอก
ช่วงก่อนดอกบาน
ช่วงพัฒนาการของผล
ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ข้าว
ช่วงเริ่มออกรวง
ช่วงพัฒนาการของรวงข้าว
ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชผักกินผลและหัว
ช่วงเริ่มออกดอก
ช่วงเริ่มติดผลและลงหัว
ช่วงพัฒนาการของผลและหัว
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ขึ้นฉ่าย
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ช่วงพัฒนาการของก้านใบ
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ยาสูบ
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ช่วงพัฒนาการของใบ
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชไร่
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ช่วงออกดอก
ช่วงติดผลและติดฝัก
ใช้ 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ไม้ดอกไม้ประดับ
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ช่วงออกดอก
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 1 ลิตร