โมเวนโต โอดี

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

โมเวนโต โอดี

𝐌𝐨𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐎𝐃

โมเวนโต โอดี สารกำจัดแมลงศัตรูพืช นวัตกรรมใหม่ ! ล่าสุดจาก เอราวัณ
 • โมเวนโต โอดี ใช้ในการจัดการแมลงที่ดื้อยา ได้เป็นอย่างดี เช่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว หนอนใยผัก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้
 • โมเวนโต โอดี ออกฤทธิ์ดูดซึม ได้ 2 ทิศทางทั้งขึ้นและลง เคลื่อนย้ายได้ทั่วต้นทั้งท่อน้ำท่ออาหาร
 • โมเวนโต โอดี คุมไข่ กำจัดตัวอ่อน (ไม่ฆ่าตัวเต็มวัยแต่มีผลต่อไข่ในท้อง) แมลงศัตรูพืช
 • โมเวนโต โอดี คือ สารสไปโรเตตระแมต (Spirotetramat) สูตร 15%OD
จุดเด่น โมเวนโต โอดี
 1. อยู่ในกลุ่ม 23 มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงและไร(Growth regulator) จุดที่ทำลายคือเอ็นไซม์อะซีทีลโคเอคาร์บอกซีเลส (Inhibitors of acetyl CoA carboxylase ) ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์ไขมัน (Lipid synthesis) กลไกการออกฤทธิ์ใหม่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นจึงจัดการแมลงดื้อยาได้ดีมีประสิทธิภาพสูงกับแมลงและไรระยะตัวอ่อนทำให้หยุดการลอกคราบลดตัวเต็มวัยในรุ่นต่อไป
 2. มีคุณสมบัติคุมไข่ในท้องตัวแม่(Transovarial activity) ทำให้ควบคุมแมลงทั้งในรุ่นที่กำลังระบาดและในรุ่น(Generations) ต่อไป
 3. มีการเคลื่อนย้ายแบบ 2 ทาง ทั้งท่อน้ำ(xylem mobile) และท่ออาหาร(phloem mobile) เรียกว่า Truly systemic หรือ Amphi-mobile และมีการเคลื่อนย้ายในเนื้อเยื่อพืชได้เร็ว(rapidly translocated)
 4. มีคุณสมบัติดูดซึมผ่านใบได้ดี(Translaminar action)ทำให้สามารถกำจัดแมลงและไรที่อยู่ด้านตรงข้ามของใบที่ได้รับสาร (excellent access to pests on bottom of leaves)
 5. สไปโรเตตระแมต (Spirotetramat) มีความเป็นพิษน้อยต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก >2000 มก/กก ทางผิวหนัง มากกว่า 2000 มก/กก องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดอยู่ในกลุ่มพิษน้อย Class: III (Slightly hazardous)
 6. สูตร 15%OD เป็นสารที่มีน้ำมันในสูตรผสม แต่ลดลงน้อยกว่าสูตร EC ทำให้โอกาสเกิดพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมลงลง นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดพิษต่อพืชน้อยกว่าสูตร EC
พืชที่มีการแนะนำ ให้ใช้ โมเวนโต โอดี
 • พืชผัก พืชไร่ เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ พริก แตง มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว พืชตระกูลถั่ว สตรอเบอรี่ มันฝรั่ง
 • ไม้ผล เช่น พืชตระกูลส้ม องุ่น ทุเรียน มะม่วง ลำไย เงาะ มังคุด มะพร้าว น้อยหน่า ฝรั่ง
 • ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ คาร์เนชั่น เบญจมาศ ต้นคริสต์มาส

 

ศัตรูพืชที่แนะนำ

หนอนใยผัก(Diamond back moth) เพลี้ยแป้ง(Mealy bug) เพลี้ยหอย(Scale insect) เพลี้ยอ่อน (Aphids) เพลี้ยไก่แจ้(Psyllid), แมลงหวี่ขาว(whitefly) ไรแดง(Spider mite) ทั้งระยะไข่ และตัวอ่อน (ไม่ฆ่าตัวเต็มวัยแต่มีผลต่อไข่ในท้อง) มีประสิทธิภาพกับไรแดงแทบทุกสกุล เช่น Tetranychus, Panonychus, Oligonychus และ Eotetranychus spp. กลุ่มไรสี่ขา(eriophyid mites) เช่น ไรสนิมส้ม ไรปมและไรกำมะหยี่ในลำไย, กลุ่มไรขาว(tarsonemid mites) เช่น ไรขาวพริก (broad mite) นอกจากนี้ยังควบคุมจำนวนเพลี้ยไฟได้ (suppression)

 

อัตราการใช้ โมเวนโต โอดี
 • แมลงปากดูด 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • หนอนผีเสื้อ 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ระยะเวลาที่ใช้ก่อนเก็บเกี่ยว (Pre-havest interval; PHI) 3 วัน

ขนาด 250 ซีซี