ไมทาไซด์

ชื่อสามัญ : อามีทราซ

 

Description

รายละเอียด

ไมทาไซด์

ชื่อสามัญ : อามีทราซ
สูตรผสม : 20% W/V EC
คุณสมบัติ
• สารกำจัดไร คุมไข่ไร่ กำจัดไร ตัวอ่อน ตัวแก่
• ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
• คุมไข่และตัวอ่อนหนอนผีเสื้อ
ประโยชน์
• กุหลาบ
– ไรแมงมุมคันซาวา
อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
ขนาดบรรจุ
500 ซีซี, 1 ลิตร