เอราโซนิล

AAA

Description

รายละเอียด

เอราโซนิล

ชื่อสามัญ : โคลมาโซน+โพรพานิล
สูตรผสม 12%+27% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืช
• ใช้กำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวาง
• ใช้ง่าย ไม่เป็นพิษต่อต้นข้าว
ประโยชน์
• ใช้กำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางทั้ง ใบแคบ ใบกว้างและกก
• ใช้พ่นเพียงครั้งเดียว
• ข้าวไม่แดง ไม่งัน ไม่อาน
• สามารถปล่อยน้ำท่วมยอดข้าวได้
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• ใช้ในอัตรา 100-130 ซีซีต่อ 1 หม้อเครื่อง หรือ 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 4-5 ไร่