เอราซาโลฟอพ

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซาโลฟอพ

ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอพ-พี-เอทิล
สูตรผสม 5% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบแคบ
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• เคลื่อนย้ายได้ดีทั้งในท่อน้ำท่ออาหาร ไปยังเนื้อเยื่อเจริญในส่วนต่างๆของวัชพืช
• วัชพืชจะหยุดการเจริญเติบโตภายใน 2 วัน จะแสดงอาการเหลืองแห้งที่ปลายยอดอย่างช้าๆภายใน 7-10วัน จนเป็นสีม่วงคล้ำ และแห้งตายในที่สุด
ประโยชน์
ใช้กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบในพืชประธานที่เป็นใบกว้าง เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ และพืชผักต่างๆ
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• พ่นด้วยถังโยกสะพายหลัง ใช้อัตรา 60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 240 ซีซีผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นในพื้นที่ 1ไร่
• พ่นด้วยเครื่องพ่นปั้มลากสาย ใช้อัตรา 600 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นในพื้นที่ 2-2.5 ไร่
• พ่นด้วยเครื่องพ่นยนต์สะพายหลัง ใช้อัตรา 120 ซีซี ผสมน้ำ 12-15 ลิตร พ่นในพื้นที่ 2 งาน