เอราวิล+เซ็ท 46

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราวิล + เซ็ท 46

ชื่อสามัญ : เฮกซาโคลนาโซล + อะมิโนแอซิดและสาหร่ายทะเลสกัด 5% W/V SC

คุณสมบัติ

• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชและสารอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว

• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบ

 

ประโยชน์ และอัตราการใช้

ข้าว โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล
เงาะ โรคราแป้ง
ถั่ว โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส
ส้ม โรคสแคป โรคมีลาโนส
องุ่น โรคราแป้ง โรคเถาแห้ง โรคแอนแทรคโนส

ใช้อัตรา 6-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ทุเรียน โรคใบไหม้ โรคใบติด
มะม่วง โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส
ยาสูบ โรคแอนแทรคโนส
ผัก โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด
ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคราแป้ง โรคราสีเทา

ใช้อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ผลไม้หลังเก็บเกี่ยว โรคแอนแทรคโนส โรคผลเน่า ใช้อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร จุ่มผลไม้แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนนำไปเก็บไว้ในห้องเย็น

สับปะรด โรคหน่อเน่า ใช้อัตรา 30-60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับใช้ชุบหน่อพันธุ์

หอม กระเทียม โรคใบเน่าหรือแอนแทรคโนส โรคหอมเลื้อยหรือโรคต้นบิดไม่ลงหัวของหอม ใช้อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หน่อไม้ฝรั่ง โรคลำต้นไหม้ โรคใบร่วง โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร