เอราซูรอน 36

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราซูรอน 36

ประโยชน์
ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีใช้
ใช้อัตรา 240-280 กรัม ต่อน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 60-70 กรัม ต่อน้ำ 15-20 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 12 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน