เอราไรซ์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราไรซ์

ชื่อสามัญ : โคลมาโซล
สูตรผสม 48% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืช
• ดูดซึมเข้าทางรากและยอดอ่อน
• มีการเคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นบน
• ลดการสร้างเม็ดสีภายในพืช
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชในขณะวัชพืชเริ่มงอกหรือเมื่อโผล่พ้นผิวดิน จะกำจัดวัชพืชใบแคบได้ดี
อัตราการใช้
โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 30-40 ซีซีผสมน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่
วิธีการใช้
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นควรผสม “เอราโพรพาคลอร์70 ลงไปด้วยในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
• ควรพ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-10 วัน หลังพ่นสาร 2-3 วัน ควรขึ้นน้ำให้ท่วมต้นวัชพืช(ในกรณีใช้เดี่ยวๆ)