เอราโพรพาคลอร์ 70

AAA

Description

รายละเอียด

เอราโพรพาคลอร์ 70

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์+โพรพานิล
สูตรผสม 35%+35% W/V EC
คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมก่อนวัชพืชและกำจัดวัชพืชภายหลังงอกแล้ว
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าวหลังวัชพืชงอกแล้วในระยะเริ่มต้น ที่วัชพืชยังมีขนาดเล็กอยู่ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกก
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• 200 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตร ต่อไร่ หรือ 250 ซีซีผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ นาหว่านน้ำตม พ่นหลังหว่านข้าวงอก 7-9 วัน หรือ พ่นหลังหว่านข้าวงอก 10-12 วัน ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำอยู่ในนา ภายหลังพ่นแล้ว 2-3 วัน จึงไขน้ำเข้านา โดยระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว
• 250 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตร ต่อไร่ นาดำ พ่นหลังปักดำ 10-12 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด หลังจากนั้นจึงไขน้ำเข้านา