เอราเมทโต้

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราเมทโต้

สารเมโทลาคลอร์ 72% EC

ควบคุมวัชพืชใบแคบ ใบกว้างบางชนิดและกก
สำหรับใช้คุมหญ้า ก่อนวัชพืชงอก
คุมวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก หญ้าหางหมา หญ้าตีนกา
คุมวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ย
คุมวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู

 

เหมาะสำหรับใช้

  • พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง
  • พืชผักตระกูลกะหล่ำ ที่ปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ด เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลี
  • พืชที่ปลูกโดยวิธีย้ายกล้าปลูก เช่น พริก
  • พืชอื่นๆ เช่น หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม มะเขือเทศ

อัตราการใช้
ให้ใช้ในอัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรืออัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

วิธีการใช้
พ่นให้ทั่วพื้นที่ก่อนปลูกหรือหลังปลูกพืชทันที ในสภาพดินที่มีความชื้น
ระวังอย่าให้สารสัมผัสใบพืชโดยตรง