เอราเฮก

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราเฮก (Erahex)

เอราเฮก คุมไข่ ฆ่าตัวอ่อน ไรแดง ไร แมงมุม ไรสองจุด ใน ไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ
เอราเฮก คือสารเฮกซีไทอะซอก (Hexythiazox) 1.8% EC
เฮกซีไทอะซอก เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช ใช้กำจัดระยะไข่และตัวอ่อนของไรศัตรูพืชได้หลายชนิด

 

คุณสมบัติ

  • เฮกซีไทอะซอก มีคุณสมบัติถูกตัวตาย และกินตาย ไม่ดูดซึม มีฤทธิ์ตกค้างนาน
  • มีความเจาะจงกับไรแดง หรือไรแมงมุม กำจัดระยะไข่ และยับยั้งการลอกคราบของระยะตัวอ่อน ไม่มีผลต่อไรระยะตัวเต็มวัยโดยตรง แต่มีผลคุมไข่ในท้องตัวแม่
  • เพื่อให้ได้ผลดี ควรเริ่มพ่นทันทีที่พบไรระบาดก่อนที่ตัวเต็มวัยจะเพิ่มจำนวน
  • ใช้อัตราสูงขึ้นเมื่อพบไรมีจำนวนมากขึ้น และควรร่วมกับวิธีผสมผสานอื่นๆ เช่น ใช้สลับหรือบวกกับสารที่มีคุณสมบัติในการฆ่าระยะตัวเต็มวัย(อาจจะบวกกับไวต์ออย)

พืชที่มีการแนะนำ เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว ทุเรียน สตรอเบอรี่ กุหลาบ มะเขือเทศ
ศัตรูพืชที่แนะนำ ไรแดง ไรสองจุด

 

อัตราการใช้เฮกซีไทอะซอก

  • สำหรับไรแดง ไรแมงมุมเทียม สูตร 1.8%EC ใช้อัตรา 20-30ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สลับกับสารกำจัดไรระยะตัวเต็มวัยกลุ่มอื่นๆ เช่น เอราติน 55 (เฟนบูทาตินออกไซด์) , ไมทาไซด์ (อามีทราซ) , สไปโรมีไซเฟน , ทีบูเฟนไพแรด
  • กรณีใช้สารเสริมประสิทธิภาพควรใช้สารจับใบที่ไม่มีประจุ หรือใช้ไวต์ออยล์แทนสารจับใบ