เอราฟูรอน

AAA

Description

รายละเอียด

เอราฟูรอน

ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 10% WP
สูตรผสม 10% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารในกลุ่ม sulfonylurea
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ดูดซึมเข้าทางรากและใบ แล้วเคลื่อนย้ายไปยังเนื้อเยื่ออ่อน
• ทำลายเฉพาะวัชพืชใบกว้างและกก
• ปลอดภัยต่อต้นข้าว
อัตราการใช้
เครื่องพ่นยนต์สะพายหลัง
• ข้าว อายุ 10 – 20 วัน ใช้ 10 กรัม/น้ำ 1 หม้อเครื่อง พ่นได้ 2 งาน
• ข้าว อายุ 25 – 30 วัน ใช้ 15 กรัม/น้ำ 1 หม้อเครื่อง พ่นได้ 2 งาน
เครื่องพ่นปั้มลากสาย
• ข้าว อายุ 10 – 20 วัน ใช้ 60 กรัม/น้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 3 ไร่
• ข้าว อายุ 25 – 30 วัน ใช้ 90 กรัม/น้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 3 ไร่