เอราคลอร์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราคลอร์

ชื่อสามัญ : อะเซโทคลอร์
สูตรผสม 50% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชใช้ก่อนวัชพืชงอก
• สามารถดูซึมเข้าทางยอดหรือหน่อเป็นหลัก รองลงมาสามารถดูดซึมเข้าทางรากที่พิ่งเริ่มงอก
• ข้าวโพดสามารถต้านฤทธิ์ยาได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์
ใช้ได้ในพืชปลูกหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันฝรั่ง อ้อย
อัตราการใช้และวิธีใช้
• 480-600 ซีซีต่อไร่ โดยใช้ปริมาณน้ำ 40-60 ลิตร
• ควรพ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ
• พ่นทันทีที่เตรียมดินเสร็จ ก่อนปลูกพืช