เอราบุชเตอร์

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราบุชเตอร์

ชื่อสามัญ: 2,4-ดี-บิวทิล +บิวทาคลอร์
สูตรผสม: 3.76+4%GR

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว
  • กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู หญ้าข้าวนก เป็นต้น
  • กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เป็นต้น
  • วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย เป็นต้น

 

ชนิดของนา อัตราการใช้ ระยะเวลาการใช้ ข้อควรปฏิบัติ
นาหว่านน้ำตม  3.2 กก.ต่อไร่ หว่านให้ทั่วพื้นนา หลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 7-8 วัน  ก่อนหว่านให้ไขน้ำเข้านาให้มีระดับ 1-2 นิ้ว  ภายหลังหว่านให้กักน้ำในกระทงนาอย่างน้อย 4-6 วัน อย่าให้ระดับน้ำท่วมยอดข้าว หรือหว่านให้ทั่วพื้นนา ก่อนหว่านข้าวงอก 4 วัน  ปรับพื้นนาให้สม่ำเสมอกักน้ำในกระทงนาให้สูงประมาณ 1-2 นิ้ว แล้วจึงหว่านยาให้ทั่วพื้นนา และก่อนหว่านข้าวงอกให้ไขน้ำออกจากแปลงนาให้หมด จากนั้นหลังหว่านข้าวงอกเรียบร้อยแล้วรอข้าวตั้งตัวได้แล้ว จึงไขน้ำเข้านา เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต ให้รักษาระดับน้ำ อย่าให้ท่วมยอดข้าว
นาดำ  3-4กก.ต่อไร่  หว่านให้ทั่วบริเวณพื้นนา หลังจากปักดำข้าวแล้ว 10 วัน  ก่อนหว่าน ทดน้ำเข้านาให้มีระดับน้ำ 5-10 เซนติเมตร และรักษาระดับน้ำไว้อย่างน้อย 20 วัน