เอรา-เอมีน 84

AAA

Description

รายละเอียด

เอรา-เอมีน 84

ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม

สูตรผสม 84% W/V SL

 

คุณสมบัติ

• เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบกว้างและกก

• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม

• ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเกร็ดฉีดพ่นทางใบ

 

ประโยชน์

ใช้กำจัดวัชพืชเฉพาะวัชพืชใบกว้างและกกในนาข้าว อ้อย ข้าวโพด กาแฟ ชา มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร

 

การใช้และอัตราการใช้

• ข้าว ใช้ในอัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้ 150-200 ซีซีต่อพื้นที่ 1ไร่

– นาดำ ใช้หลังปักดำแล้ว 2-4 สัปดาห์ ถึงระยะแตกกอ

– นาหว่านน้ำตม พ่นเมื่อต้นข้าวอายุมากกว่า 3 สัปดาห์

• กาแฟ ชา สวนปาล์ม ยางพารา สวนผลไม้ ใช้อัตรา 50-80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือประมาณ 200-320 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ไร่ พ่นในช่วงต้นฤดูฝน