แคปแทน 80 ดับบลิวจี

AAA

Description

รายละเอียด

แคปแทน 80 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : แคปแทน 80% WG
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
• มีความปลอดภัยต่อช่อดอก
ประโยชน์และอัตราการใช้
• กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
โรคใบจุดดำ โรคใบปื้นเหลือง ใช้อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ20 ลิตร
• ข้าว โรคถอดฝักดาบ โรคหลาว โรคข้าวตัวผู้ โรคโคนเน่า ใช้อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กิโลกรัม คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปปลูก
• องุ่น โรคราน้ำค้าง ใช้อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• มะม่วง โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 25-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในระยะใบอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนเป็นครั้งคราว
• ถั่วเหลือง ถั่วลิสง โรคโคนเน่า โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 20-25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อถั่วมีอายุได้ 40-45 วัน