อะทราซีน 90 ดับบลิวดีจี

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

อะทราซีน 90 ดับบลิวดีจี

ชื่อสามัญ : อะทราซีน
สูตรผสม 90% WG

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  • ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น
  • มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี

 

ประโยชน์และวิธีใช้

ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง

การใช้และอัตราการใช้

  • ข้าวโพด ใช้อัตรา 285-570 กรัมต่อไร่
  • ข้าวฟ่าง ใช้อัตรา 215-350 กรัมต่อไร่
  • อ้อย สับปะรด ใช้อัตรา 425-570 กรัมต่อไร่
  • หน่อไม้ฝรั่ง ใช้อัตรา 285-425 กรัมต่อไร่

ขนาดบรรจุ 1 กก.