อะมีทรีน 80 ดับบลิวดีจี

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

อะมีทรีน 80 ดับบลิวดีจี

ชื่อสามัญ : อะมีทรีน
สูตรผสม 80% WDG

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
  • ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก

 

ประโยชน์และวิธีใช้

ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง

การใช้และอัตราการใช้

  • อ้อย ส้ม ใช้ในอัตรา 480-960 กรัมต่อไร่
  • สับปะรด ใช้ในอัตรา 320-640 กรัมต่อไร่
  • กล้วย ชา กาแฟ ใช้อัตรา 320-800 กรัมต่อไร่
  • มันฝรั่ง ใช้อัตรา 160-320 กรัมต่อไร่

ขนาดบรรจุ 1 กก.