อัลก้า

AAA

Description

รายละเอียด

สาหร่ายทะเลสกัดอุดมไปด้วยฮอร์โมน และสารอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นการสร้างใบ กระตุ้นการแมงช่อดอก
ส่วนประกอบที่สำคัญ
• อะมิโน แอซิดที่มีความจำเป็นสำหรับพืชทั้งหมด
• วิตามิน
• เอ็นไซม์
• โพลี่แซคคาไรด์ อัลจิเนท
• ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ได้แก่ มักนีเซี่ยม (Mg) เหล็ก (Fe) มังกานีส (Mn) โบรอน (B) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) เป็นต้น
• ฮอร์โมนจากธรรมชาติ เช่น ออกซิน ไซโตไคนิน จิบเบอเรลลิค แอซิด และบีเทน
ประโยชน์
• ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างใบใหม่อย่างพร้อมเพรียง
• ช่วยเร่งให้ใบรุ่นใหม่มีความสมบูรณ์
• ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแทงช่อดอก
• ช่วยให้พืชโตเร็ว จนสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนกำหนด
• ช่วยให้ระบบท่อลำเลียงภายในพืชมีความแข็งแรงทนทาน ต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชทั้งโรคพืช และแมลง
• ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสีดอก ใบ และผล
• ช่วยให้สนามหญ้ามีความคงทนต่อการเหยียบย่ำ
วิธีใช้
• ไม้ผล 30-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ช่วงภายหลังตัดแต่งกิ่ง
ช่วงเสริมสร้างใบ
ช่วงกระตุ้นการแทงช่อดอก
ช่วงก่อนเข้าสี
• มันฝรั่ง มันเทศ เผือก 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ช่วงเริ่มลงหัว
• พืชผัก 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ช่วงแรกของการเจริญเติบดต
ช่วงเริ่มติดผล ติดเมล็ด ดิดฝัก และลงหัว
• ยาสูบ 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ช่วงพัฒนาการของใบ
• พืชไร่ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ช่วงเริ่มติดเมล็ดและฝัก
• ไม้ดอกไม้ประดับ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ช่วงพัฒนาการของใบและดอก
• สนามหญ้า 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ช่วงบำรุงสนามหญ้า
ขนาดบรรจุ
1 กก., 5 กก.